LPN S.R.O.

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť LPN s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.voziky-skutre.sk., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za presne dôverné a je s nimi vynaložené v súlade s Nariadenim 2016/679 Sb. účinným od 25.5.2018 a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti LPN s.r.o.

Všetky vaše osobné údaje sú u nás pod zámkom:

Na spracovanie osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme, nepotrebujeme od Vás súhlas, ale je nutné, aby ste bol/a informovaná a ďalej si prečítal/a povinné informácie tu. Ide o zásady a zabezpečení spracovania osobných údajov a ďalšie podrobnosti.

Editácia osobných údajov

Po zaregistrovaní sa do e-shopu www.voziky-skutre.sk môžete Vaše osobné údaje editovať alebo mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať žiadosť  e-mailom na skalica@voziky-skutre.sk.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679